Uredništvo

NOVA TV d.d.

Naziv trgovačkog društva

Matični broj trgovačkog društva

OIB trgovačkog društva

Odgovorna osoba trgovačkog društva

Glavni urednik

Sjedište (ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto)

Telefon i faks

PODACI O VLASNIČKOJ STRUKTURI

Naziv pravne osobe

OIB

Sjedište (ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto)

Postotak u udjelu vlasništva

Temeljni kapital

 

 

www.ry-diplomer.com

www.medicaments-24.net

Viagra 50 mg en ligne